Koronavirus a daně: zjistěte, jaké změny se vás týkají

Kvůli pandemii koronaviru ministerstvo posouvá termíny a promíjí pokuty. Čtete, jaké změny se týkají třeba daňového přiznání a kontrolního hlášení. Pokud máte velký výpadek příjmů, můžete požádat o posečkání s platbou daní nebo o snížení záloh.

Témata, která v článku najdete:

Informace jsou aktuální k 25. květnu v 12.00.

Daňové přiznání

Ministerstvo financí automaticky prodloužilo termín podání přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do 1. července 2020. Tato přiznání tedy nemusíte podávat do 1. dubna. O odložení není nutné žádat. Opatření se týká:

 • fyzických osob,
 • podnikajících fyzických osob,
 • právnických osob.

Odklad platí jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky.

Dejte si však pozor. Jestliže přiznání nepodáte a daň nezaplatíte ani do 1. července, úředníci vám vyměří penále za celé období, tj. od 9. dubna, a úrok z prodlení za nedoplatek daně.

Penále za pozdní přiznání

Za každý den zpoždění zaplatíte 0,05 % ze stanovené daně navíc, letos tedy neplatí jindy obvyklá několikadenní toleranční lhůta, kdy můžete daň zaplatit beztrestně se zpožděním.

Úroky z prodlení za nedoplatek daně

Tolerance pěti pracovních dnů letos neplatí ani u úroků z prodlení. Pokud podáte přiznání po 1. červenci, zaplatíte pozdní doplatek daně už od 8. dubna. K němu se dopočítáte pomocí repo sazby ČNB (aktuálně 14,25 %), stanovené daně a počtu dní prodlení, přitom úroky z prodlení nabíhají vždy o den dříve než penále.

Příklad: Vaše daňová povinnost činí 30 000 Kč. Pokud se s přiznáním i s platbou daně zpozdíte jen pár dní po prvním červenci, dohromady pak 90 dní, zaplatíte penále 1 350 Kč (0,0005* × 30 000 × 90). Pozdní doplatek daně pak bude činit 1 066 Kč (0,1425* × 30 000 / 365 dní = 11,712 × 91). Protože úroky z prodlení nabíhají o den dříve než penále, počítáme s 91 dny. Na sankcích podnikatel v tomto případě zaplatí 2 416 Kč.

* pro převod % na desetinná čísla je podělte číslem 100. Tedy 0,05 % / 100 = 0,0005

Možnosti podání daňového přiznání

V nouzovém stavu zástupci finanční správy nedoporučují podávat daňové přiznání osobně na pobočkách finančního úřadu. Možností, jak se vyhnete osobnímu kontaktu a dodržíte termín podání a zaplacení daně z příjmů, je hned několik.

 • Daňové přiznání vypracujte elektronicky na portále finanční správy v aplikaci EPO a autorizujete ho díky ověřenému přihlášení do vaší datové schránky.
 • pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daňové přiznání vypracujte a odešlete elektronicky na portále finanční správy v aplikaci EPO. K autorizaci využijte ověřený elektronický podpis (ZAREP), který běžně používáte i při podpisu smluv apod. Vyberte si potřebný formulář ze seznamu a postupujte podle instrukcí.
 • Pokud nemáte datovou schránku ani ověřený elektronický podpis, vypracujte daňové přiznání elektronicky přes portál EPO a pošlete jej bez podpisu. Do 5 dnů odevzdejte na finančním úřadu potvrzení o podání. Tiskopis k potvrzení podání přiznání najdete v posledním kroku v aplikaci EPO, po nahrání vašeho přiznání do systému finanční správy. Najdete ho pod tlačítkem „E-tiskopis“ a lze ho získat ze systému i zpětně. Vytištěné potvrzení s vaším podpisem zašlete poštou a ve výjimečných případech odevzdáte fyzicky na podatelně. Pokud nestihnete zaslat potvrzení do 5 dnů, musíte podat celé daňové přiznání znovu.
 • Vypracujte daňové přiznání se všemi přílohami a podepíšete. Všechny dokumenty zašlete poštou na adresu místní pobočky finančního úřadu. Dopis hodíte do schránky, nebo se zastavíte na poště, nemusíte jej posílat ani doporučeně. Pokud se obáváte návštěvy pošty, nebo jste v karanténě, pověřte odesláním jinou osobu.
 • Daňové přiznání také vyplníte a pošlete přes podnikový systém krok po kroku, například v Money S3.

Daňové přiznání k dani z příjmu neposílejte na finanční úřad e-mailem. Úředníci tuto formu neakceptují.

Finanční správa akceptuje i podání přiznání skrz prostředníka díky plné moci, pokud je opatřena vlastnoručním podpisem zmocnitele. Uznává i plnou moc v prosté kopii, tedy vyfocenou, oskenovanou apod.

Konkrétní situace s daňovým přiznáním

Možná jste už daňové přiznání podali, ale zatím nezaplatili daň. Nyní vám kvůli omezením byznys stojí a peníze potřebujete na zaplacení nájmu a dalších fixních výdajů. V tom případě můžete se zaplacením daně počkat až do 1. července.

V případě, že očekáváte přeplatek na dani, podejte přiznání v řádném termínu, aby vám stát peníze co nejdřív vrátil. Nejdřívější termín pro vracení přeplatků je 30. dubna. Jestliže podáte přiznání později, rozběhne se standardní 30denní lhůta pro vrácení přeplatku.

OSVČ s daňovým poradcem

OSVČ, které podávají daňové přiznání s poradcem, mají odklad na 3 měsíce standardně. Platí pro ně tedy termín 1. července a mohou počítat i s toleranční lhůtou. Přitom sankce nabíhají u platby 4. pracovní den po dni splatnosti, u podání přiznání pak 5. (k dobru mají poplatníci i státní svátek 6. července). Pokud tedy OSVČ daň připíší na účet finančního úřadu do 8. července a přiznání podají nejpozději do 9. července, vyhnou se všem sankcím. Navíc, jestli vše nestihnou vyřídit v toleranční lhůtě, sankce jim nabíhají až od 1. července.

Přiznání k dani v akciové společnosti

Tzv. generální pardon – tedy odložení daňového přiznání o 3 měsíce – neplatí pro úplně všechny poplatníky. Na svém webu zmiňuje finanční správa výjimku. Příklad se týká akciové společnosti, která má zdaňovací období od 1. října 2018 do 30. září 2019 a přiznání má podat do 1. dubna 2020. Zároveň má firma povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Na tuto situaci se plošný generální pardon nevztahuje. Pokud by se společnost z důvodu koronaviru zpozdila s podáním přiznání a zaplacením daně, může individuálně požádat o prominutí úroku ve smyslu pokynu GFŘ-D-44. Když úřad úrok plně nebo částečně promine, tak na základě generálního pardonu odpustí i pokutu za pozdní podání daňového přiznání.

Otázky a odpovědi k dani z příjmu fyzických osob na webu finanční správy

Otázky a odpovědi k dani z příjmu právnických osob na webu finanční správy

Podnikatelé mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu až do 1. července.

Roční zúčtování záloh na daň

Mnohé mzdové účetní mají nyní od zaměstnavatele nařízenou práci z domova, ale zároveň na home office nemohou přistupovat vzdáleně k osobním údajům zaměstnanců. Jak mají v této situaci zpracovat pro zaměstnance roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2019? Běžně musí být tuto zúčtování hotové nejpozději v březnu.

V této situaci musí mzdová účetní prokazatelně upozornit zaměstnance, že jejich zúčtování bude kvůli koronaviru z provozních důvodů posunuté. Pokud tak účetní učiní, finanční správa nebude pozdější zúčtování rozporovat.

Oznámení o osvobozených příjmech

Generální pardon se nevztahuje na oznámení o osvobozených příjmech. Toto oznámení musí poplatník podat do 1. dubna 2020.

Prominutí červnové zálohy na daň

Ministryně financí rozhodla o prominutí červnové zálohy na daň. Pro kvartální plátce to je druhá letošní záloha, pro pololetní plátce první. Podnikatelé tedy neplatí červnovou zálohu. Daně doplatí dle daňového přiznání v roce 2021. Pokud v něm podnikatelé budou vykazovat za rok 2020 ztrátu, je pravděpodobné, že se jim tato záloha do ní započítá a nebudou ji muset nakonec doplácet. O podrobnostech vás budeme ještě informovat.

Přehledy pojistného

V souvislosti s podáním daňového přiznání si pohlídejte podání navazujících přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. U nich totiž není termín automaticky posunutý. Ale většina pojišťoven už oznámila odklad do 3. srpna. Detaily najdete v článku o placení sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s koronavirem.

Kontrolní hlášení k DPH

Termíny pro podání kontrolního hlášení k DPH zůstávají nezměněné. Finanční správa ale počítá s tím, že podnikatelé hlášení podají opožděně. Úřad automaticky promine pokuty ve výši 1 000 Kč, které vzniknou v období od 1. března do 31. července. Tato pokuta je udělena, pokud podnikatel nedodá hlášení včas, ale zároveň ho sám podá bez výzvy správce daně.

Pokud dostanete jinou pokutu, můžete individuálně požádat o její prominutí. Musíte však prokázat, že zdržení souviselo s Covid-19, např. nemoc nebo karanténa účetní.

Další detaily o prominutí jiných pokut najdete v článku Prominutí sankcí v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným koronavirem.

Odpovědi a otázky k problematice koronaviru a DPH na webu finanční správy

Snížení DPH u služeb a zboží na 10 %

Od 1. května platí 10% daň z přidané hodnoty u řady služeb a zboží. Změna měla původně odlehčit finanční zátěž při evidenci podnikatelům 3. a 4. vlny EET, která se ale pravděpodobně spustí až 1. ledna 2021. Nyní ji ministerstvo financí prezentuje i jako pomoc podnikatelům zasaženým omezeními vlády z důvodu pandemie.

10% DPH nyní platí pro:

 • firmy které umývají okna a uklízejí v domácnostech,
 • opravny obuvi, kožených výrobků, oděvů a textilu,
 • kadeřnictví a holičství,
 • domácí pečovatele dětí, nemocných, starých i zdravotně postižených,
 • opravny jízdních kol,
 • prodej elektronických knih a audioknih,
 • provozovatele restaurací, bister a hospod, kde se 10 % zdaní i točené pivo, které se konzumuje v provozovně,
 • knihovny a prodejce map a omalovánek,
 • firmy, které upravují a dále rozváží vodu sítěmi,
 • firmy, které odvádějí a dále čistí odpadní vodu
 • a na pitnou vodu z vodovodu včetně teplé.

Osvobození od DPH a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Česká republika požádala Evropskou komisi, aby povolila osvobození od DPH a cel u zboží dováženého ve prospěch osob zasažených pandemií koronaviru. Pokud by to Evropská komise povolila (Česká republika to očekává), osvobození se bude vztahovat na:

 • státní, charitativní nebo dobročinné subjekty, které toto zboží dovezou ze třetích zemí a zdarma ho rozdělí mezi oběti pandemie (např. roušky zdarma pro obyvatele),
 • záchranné jednotky (např. nemocnice), které toto zboží potřebují ke své činnosti během pandemie.

 Výjimka má platit pouze během nouzového stavu a měla by jít uplatnit i zpětně. Osvobození se nevztahuje na nákup zboží v České republice nebo v jiném členském státě.

Prominutí DPH na bezúplatné dodání ochranných pomůcek

Vláda úplně prominula DPH za bezúplatné dodání ochranných prostředků na území České republiky, které souvisí se zmírněním dopadů nákazy. Prominutí platí pro:

 • roušky,
 • respirátory,
 • ochranné štíty,
 • dezinfekční prostředky,
 • suroviny na výrobu dezinfekčních prostředků,
 • a další ochranné pomůcky.

Prominutí daně z přidané hodnoty platí od 12. března 2020 po celou dobu nouzového stavu.

Zpětné působení daňové ztráty

Vláda v pondělí 23. března schválila zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty). Fyzické i právnické osoby, které v roce 2020 vykážou ztrátu, si ji zpětně uplatní ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. Díky tomu získají v roce 2021 od státu vratku daně. Podle ministryně financí to firmy zvýhodní například při žádost o úvěr.

Aby si podnikatelé ztrátu uplatnili, musí podat dodatečné daňové přiznání.

Přesné technické parametry Loss carryback zatím nejsou známé. Až je ministerstvo zveřejní, článek aktualizujeme.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Ministryně financí schválila plošné prominutí pokut za:

 • pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,
 • pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí
 • a zálohy na tuto daň.

Stát promíjí pokuty za všechna opožděná přiznání, která měla být podána od 31. března do 31. července 2020. Poplatníci přiznání k této dani bez sankce podají do 31. srpna 2020. Pokud se zpozdíte s platbou daně byť o jediný den, úroky z prodlení se vám počítají za každý den od původního data, tedy 30. dubna 2020. Pokutu vám pak finanční správa vyčíslí za více než 4 měsíce.

Pro způsob podání přiznání k dani z nemovitých věcí platí stejné cesty jako u daně z příjmů. Nepodávejte jej tedy ani e-mailem, i přesto, že přiznání opatříte elektronickým podpisem.

Vláda schválila 30. dubna zrušení daně z nabytí nemovitostí. Novela by měla platit zpětně i pro ty, kteří měli daň zaplatit k 31. březnu 2020. Této dani se vyhnou pravděpodobně i poplatníci, kteří koupili nemovitost nebo pozemek v prosinci roku 2019. Pokud daň už zaplatili, peníze jim stát vrátí.

Zároveň chce ministryně financí u nově uzavřených hypoték zrušit daňové uplatnění odpočtů. Pokud však lidé už nabývací daň zaplatili, odpočty si budou moci uplatňovat i nadále. To platí i pro ty, kteří si budou hypotéku refinancovat – díky změně zákona to už nebude posuzováno jako nový úvěr. 

Aby nový zákon platil, musí ho schválit parlament.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se zatím platí ve standardním termínu do 1. června. Pokud nemůžete kvůli následkům koronaviru daň včas zaplatit, u větších částek požádejte o posečkání úhrady daně (viz detailně níže). U menších částek uhraďte daň později a požádejte o prominutí úroků z prodlení. Detaily najdete na webu finanční správy.

Silniční daň – termín zůstává

Nedávno jste podali přiznání k silniční dani, zaplatili daň a obáváte se, že kvůli pandemii COVID-19 nezvládnete zaplatit letošní první zálohu 15. dubna 2020? Pak požádejte o snížení záloh, případně o výjimku z povinnosti daň zálohovat. Pokud vám úřady vyhoví a vy díky tomu zálohu nezaplatíte, nevznikne vám ani úrok z prodlení.

Ministerstvo financí plošně posunulo úhrady záloh na silniční daň, které jsou splatné v dubnu a červenci. Zálohy uhraďte nejpozději do 15. října 2020 a promíjí se u nich veškeré úroky z prodlení a z posečkání. Pokud zálohu uhradíte jen o jeden den později, naskakují vám úroky z prodlení od původních termínů, tedy od 15. dubna a 15. července 2020. U silniční daně ale můžete požádat o jejich prominutí.

Otázky a odpovědi ohledně silniční daně a koronaviru na webu finanční správy.

Novela o spotřebních daních

Přes poslaneckou sněmovnu prošel návrh zákona, který umožňuje v odůvodnělých případech zažádat o navrácení spotřební daně. Poslanci se shodli, že v případech souvisejících s koronavirem může Finanční správa povolit výjimku pivovarům, které například dodaly své pivo do vlastních hospod, kde jej ale nemohou kvůli vládním opatřením prodat v obvyklém množství. V takové situaci pivo poputuje k likvidaci a stát spotřební daň navrátí.

Návrhem se o jeden měsíc posouvá doprodej a skladování cigaret se starým kolkem. Prodejci je mohou doprodat až do 30. června 2020 se starou spotřební daní. Prodejci tak doprodají původní zboží a plynule navážou na cigarety s nálepkou „Z“, která odpovídá novým sazbám spotřební daně z tabákových výrobků.

Někteří podnikatelé nestihli podat daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně z tzv. zelené nafty do 31. března 2020. Tento návrh jej umožňuje podat za celý rok 2019 nebo poslední čtvrtletí roku 2019 do 5 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh zatím ale prochází senátem a ještě jej nepodepsal prezident.

Další vývoj spotřební daně sledujeme a informace vám do článku doplníme.

Jak požádat o posečkání s platbou daní

Pokud se podnikatelé dostanou do tíživé sociální a ekonomické situace (včetně případů souvisejících s koronavirem), mohou požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně (jakékoliv, i DPH) nebo o její rozložení na splátky.

Běžně za tuto žádost platíte správní poplatek 400 Kč. Ten nyní finanční správa odpouští u všech žádostí podaných do 31. července 2020.

Úřad může posečkání povolit v 5 různých situacích:

1. Vážná újma Jestliže v důsledku neprodleného zaplacení daní hrozí poplatníkovi vážná újma, může úřad posečkat. V případě podnikatelů to znamená, kdyby jim v důsledku zaplacení daní hrozilo, že ztratí klíčové zakázky, zaměstnance nebo třeba dojde o omezení jejich provozuschopnosti. Aby podnikatelé tuto situaci doložili, předkládají:

 • smlouvy s obchodními partnery,
 • doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

2. Ohrožení výživy Pokud byste kvůli daním neměli peníze na zaplacení základních životních potřeb pro sebe a osoby, které jsou na vás odkázané, můžete také požádat o posečkání. Z důvodu ohrožení výživy žádají pouze podnikající fyzické osoby, ne právnické osoby. OSVČ dokládají:

 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

3. Hrozba zániku podnikání V případě, že by platba daní vedla k zániku vašeho podnikání a výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období, můžete podat žádost o posečkání. Na úřad posíláte komplexní ekonomickou analýzu vašeho podnikání. Přesné dokumenty stanovené nejsou, protože situace každého podnikatele je odlišná.

4. Nemožnost vybrat daň najednou Pokud nemáte dostatek peněz na účtu, abyste mohli daň zaplatit najednou a nemůžete ani prodat majetek nebo si vzít úvěr, můžete požádat o posečkání. Dokládáte např.:

 • neúspěšnou žádost o úvěr,
 • doklad o tom, že jste se pokusili prodat majetek,
 • stav pokladny,
 • peněžní deník,
 • aktuální rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty apod.

5. Očekávání zániku povinnosti platit daň Jedná se o zejména o situace, kdy podáváte správní žalobu nebo odvolání a zároveň žádáte o prominutí daně. Další detaily:

Snížení záloh či výjimka z jejich placení

Pokud platíte čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmu, můžete podat žádost o jejich snížení nebo o výjimku. Jestliže máte datovou schránku, žádost podejte elektronicky.

K tomuto účelu neexistuje konkrétní formulář. Ve vlastním dokumentu vysvětlíte, proč očekáváte, že daňová povinnost za aktuální období bude výrazně nižší. Přiložte doklady jako výsledovku za dosud proběhlou část zdaňovacího období, výpis z daňové evidence a další.

O snížení červnových záloh žádat nemusíte, ty podnikatelé nyní neplatí (viz výše). Postup však uplatníte u dalších záloh na daň z příjmu nebo u záloh na jiné daně.