Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pomůžu Vám zajistit efektivní řešení Vaší pojistné ochrany v rámci základních i katastrofických nebezpečí, přerušení provozu, profesní odpovědnosti, odpovědnosti za škodu a dalších nebezpečí. 

Zajištění ochrany pro případ povinnosti nahradit újmu (škodu) 

Pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou:

 • provozní činností, vadou výrobku, 
 • výkonem vlastnických práv k nemovitostem, 
 • na věcech užívaných, na věcech převzatých, na věcech vnesených, na věcech odložených, 
 • na pronajatých nemovitostech, na věcech zaměstnanců, 
 • na převzatých vozidlech, při nakládání a vykládání zboží, provozem pracovních strojů, atd., 
 • včetně náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou. 

Pojištění profesní odpovědnosti zejména pro: 

 • provozovatele nestátních zdravotnických zařízení (zubní lékaře, lékárny, ambulantní lékaře…), 
 • poskytovatele sociálních služeb, 
 • ekonomické a právnické profese (advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, účetní), 
 • realitní kanceláře, 
 • správce nemovitostí. 

KOMPLEXNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ vašim zaměstnancům a v případě zájmu i jejich rodinným příslušníkům v oblatech bydlení, pojištění, spoření či investic. 

Přehled nabízených produktů 

Životní pojištění: 

 • životní pojištění (důchodové, kapitálové, investiční, variabilní), 
 • rizikové životní pojištění, 
 • úrazové pojištění, 
 • pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti, 
 • pojištění dětí.

Pojištění majetku a odpovědnosti: 

 • pojištění bytu, rodinného domu nebo rekreační budovy, 
 • pojištění domácnosti, 
 • cestovní pojištění, 
 • pojištění odpovědnosti (občanské, zaměstnance vůči zaměstnavateli), 
 • autopojištění. 

Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření
Stavební spoření, včetně řešení úvěrů ze stavebního spoření
Hypoteční a spotřebitelské úvěry
Investiční produkty 
a další produkty dle individuálního požadavku zaměstnance.