Pojištění ŽIVOT / NEŽIVOT

Dle vašich aktuálních potřeb vyberu to nejvýhodnější řešení v oblastech životního(v případě úrazu, nemoci, invalidity, smrti živitele apod.)  i neživotníhopojištění (v případě živelných škod, krádeže, vandalismus apod.) a odpovědnost za škody(způsobené jiným osobám, zaměstnavateli, OSVČ apod.) 

Zařídím Vám pojištění majetku i života za rozumnou cenu a v rámci rizik, které skutečně potřebujete.

VYBEREME TO NEJLEPŠÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění online: Zadejte si online poptávku a získejte řešení pojištění šité přesně pro vás. Na základě vašich parametrů porovnáme nabídky všech hlavních pojišťoven, které působí na českém trhu. Bude jen na Vás pro jakou z variant se budete chtít rozhodnout.

·               ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištěné je především určeno pro osoby, na jejichž příjmu je závislý rozpočet rodiny. Dále je vhodné pro ty, kteří si chtějí pořídit bydlení prostřednictvím hypotéčního úvěru a nechtějí aby v případě nenadále události byla rodina neúměrně zatížena.

·               POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku je souhrnné označení pro různá odvětví neživotního pojištění z jehož pomocí si chráníme majetek před vlivy jakož to: odcizení, živelné škody, poškození i jiné.

·               ÚRAZOVÉ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

V případě úrazu nebo nemoci či jiné neočekávané události, která mimo zdraví ovlivní i vaši finanční situaci, nabízejí pojišťovny zajištění těchto rizik. Pojistné plnění z kvalitně nastaveného pojištění vám pokryje případnou ztrátu příjmu a náklady spojené následnou léčbou nemoci či úrazu.

·               POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojištění domácnosti se vztahuje na škody způsobené živelnými pohromami, krádeží a i v případě, když vám prasknou trubky. Pojištění domácnosti kryje škody způsobené na vybavení bytu nebo domu. Pokrývá škody způsobené např. na nábytku, hračkách, elektrospotřebičích, televizi, oblečení, špercích, klenotách a dalších věcí, které si určíte. Současně mohou být pojištěny také tzv. stavební součásti, mezi které patří například kuchyňská linka, podlaha či obklady stěn a stropů. Obvykle do pojištění spadají i prostory mimo byt (půda, sklep).

·               POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Známé také jako pojistka na blbost. Je to velmi důležité pojištění, u kterého byste měli volit co nejvyšší limity. Toto pojištění pokrývá škody  způsobené v zaměstnání (rozbití služebního notebooku, telefonu nebo havárie služebního automobilu) nebo v civilním životě (uhradí škodu způsobenou na zdraví a majetku druhým osobám, například nehoda způsobená při jízdě na kole, vytopení sousedů, rozbití drahého zboží v obchodě, škoda způsobená domácím zvířetem a tak dále).

·               CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A VČETNĚ ZAVAZADEL

Cestovní pojištění slouží k pokrytí rizik, která vám hrozí během zahraniční cesty nebo dovolené. Základem pojištění je pokrytí případných léčebných výloh v zahraničí. Pro případ, že se vám stane další možná škoda (například ztráta či odcizení zavazadel, zpozdění letu, někdo vás okrade nebo sami způsobíte škodu někomu jinému, trvalé následky úrazu apod.), nabízejí pojišťovny připojištění. Cenu cestovního pojištění ovlivňují různé faktory. Mezi tyto faktory patří místo pobytu, rozsah krytí škod, výše pojistných limitů a typ cesty. V dnešní době pojišťovny umožňují sjednání cestovního pojištění online. Je ovšem lepší se obrátit přímo na odborníka.

·               POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Povinné ručení je zákonem stanovené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Každý vlastník motorového vozidla je povinen si ho sjednat. Pojištěný je chráněný před nepříznivým finančním dopadem nároků, které může uplatňovat poškozený v případě nehody uskutečněné provozem vašeho motorového vozidla.

Havarijní pojištění je pojištění motorového vozidla. Na rozdíl od povinného ručení se sjednává dobrovolně a kryje škody na vašem vozidle. Tyto škody zahrnují škody způsobené havárií, živelnými událostmi, krádeží, vandalismem, srážkou se zvěří či neoprávněným užitím vozidla. Cena se odvíjí podle značky, typu vozidla a jeho stáří a také dle výše spoluúčasti.

·               A OSTATNÍ

Description: Obsah obrázku snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky