Odborník: Investice do energetického sektoru může přinést výrazné zhodnocení

2. února 2021Více než polovina technologických firem loni vykázala místo zisku ztrátu, za úspěchem tohoto sektoru stojí několik málo firem, jako je Tesla, Apple či Amazon. Upozorňuje na to v rozhovoru pro iDnes.cz portfolio manažer skupiny Partners Ondřej Koňák. Zajímavé investiční příležitosti se dnes podle něj nabízí v energetickém sektoru.

Ondřej Koňák, portfolio manažer skupiny Partners

Ondřej Koňák, portfolio manažer skupiny Partners | foto: Partners

Jak hodnotíte loňský rok na finančních trzích?
Loňský rok byl celkově hodně divoký. Nechci opakovat, co už mnohokrát zaznělo, ale ukázalo se, že v době karantén a dalších omezení je jediným prostředkem komunikace internet, zoom a jemu podobné platformy. A tento stav byl plně reflektován v cenách akcií těchto společností. Všechny ostatní sektory jsou bohužel více či méně napojené na fungující ekonomiku, a proto jejich výkonnost výrazně zaostala.

Který ze sektorů si sáhl na nejhlubší dno?
Sektorem, který loňský rok zakončil ve výrazné ztrátě, byly energetické společnosti. Sektor byl loni zasažen hned několikrát. Avšak nebyl to pouze covid, který vedl k propadu ceny ropy. Důležitým faktorem byla i cenová válka v rámci zemí OPEC, která v březnu vedla k propadu ceny ropy až k hranici 20 USD za barel ropy. V neposlední řadě svoji roli sehrála i ESG regulace (Environmental, Social and Governance – investování do environmentálně a společensky odpovědných firem, pozn. red). Ta limituje investiční apetit globálních fondů. Výsledek je, že energetické společnosti tak za loňský rok ztratily více než třetinu své hodnoty.

Je to podle vás příležitost k nákupu?
Můj osobní názor je ano. Energetický sektor pro letošní rok představuje velice zajímavou sázku na globální oživení. Pokud investoři vsadí na ty firmy, které dokázaly udržet dividendu a jsou v souladu s regulemi ESG, mohou se dočkat výrazného zhodnocení investice.

O jaké firmy jde?
Jde o firmy, jako je například francouzský Total nebo rakouská OMV a další. Obecně lze říci, že energetické společnosti se aktuálně obchodují na úrovni cca desetinásobku očekávaných zisků pro rok 2022 a nabízí dividendový výnos kolem pěti procent při velice rozumné úrovni zadlužení. Hlavní hráči v sektoru velice dobře reagují na globální požadavek snižování uhlíkové stopy a zaváděním nových technologií je mnoho z nich v souladu s regulemi ESG.

Ondřej KoňákVystudoval finance a oceňování podniku na pražské Vysoké škole ekonomické.Pracoval ve společnostech Deloitte, PPF, Generali a Patria.Nepřetržitě sleduje děje na globálních trzích.V současnosti je portfolio manažerem Partners investiční společnosti, kde má na starosti akciové fondy.

Které sektory si loni naopak nejvíce polepšily?
Na první pohled se v loňském roce vymykal výkonností technologický sektor. Přestože je v Nasdaqu více než 2 500 společností, více než polovinu indexu tvoří pouze deset z nich. Prvních pět podle jejich váhy v indexu jsou Apple, Microsoft, Amazon, Tesla a Facebook. Jejich výkonnost se v loňském roce pohybovala mezi 40 a 80 procenty. Výjimkou byla Tesla, jejíž akcie zhodnotily loni o 743 procent.

Jak takovéto skoky ovlivní výsledek indexu?
Pokud vezmeme 5,3% váhu Tesly v Nasdaqu, zjistíme, že celých 90 procent výkonnosti Nasdaqu zajistila jediná společnost. A právě z tohoto pohledu již tvrzení o skvělé výkonnosti technologického indexu vypadá jinak. Totiž více než polovina společností v Nasdaqu loni vykázala místo zisku ztrátu. Avšak ani to pro technologie, skvělý loňský rok, tento poměr výrazně nezměnilo.

Čím si to vysvětluje?
Výkonnost Tesly a jí podobných podle mě ukazuje spíše než na atraktivitu technologického sektoru jako celku na rostoucí zájem investorů o zelené zdroje energie.

Totiž i výkonností za loňský rok je Tesla blíže společnostem typu Plug Power, Fuel Cell, Bloom Energy nebo Capstone Turbine. Ve všech případech se zhodnocení těchto společností pohybovalo v loňském roce v násobcích. Globální index zahrnující společnosti z oblasti čisté energie loni posílil o 140 procent. Akcie Plug Power posílily o zhruba desetinásobek. Bez zajímavosti není, že jí k růstu pomohla česká společnost United Hydrogen.

Jak?
Konkrétně šlo o prodej továrny na zkapalněný vodík, který tato společnost s českými kořeny postavila v USA asi před deseti lety. Loni ji koupil právě Plug Power, který tím dovršil vertikální integraci svého businessu a stal se tak dominantním hráčem ve vodíkové technologii v USA.

Společnost si v současnosti sama vyrábí palivové články, sama si vyrábí a dodává vodík a sama staví čerpací stanice. Jejím hlavním segmentem je nyní logistika, respektive vysokozdvižné vodíky, kterými nahrazuje vozíky bateriové v největších amerických společnostech, jako je Amazon, Walmart a podobně. Společnostem tak odpadá čas nutný na dobití vozíků, což se projevuje ve výrazné jak nákladové, tak časové úspoře.

Jak si aktuálně stojí energetický sektor na finančních trzích?
Energetický sektor byl pandemií nejvíce zasažen. Přestože se akcie těchto společností od svého dna bezmála zdvojnásobily, stále jsou výrazně pod úrovní před pandemií. Energetické společnosti se aktuálně obchodují na úrovni cca desetinásobku očekávaných zisků pro rok 2022 a nabízí dividendový výnos kolem 5% při velice rozumné úrovni zadlužení. Hlavní hráči v sektoru velice dobře reagují na globální požadavek snižování uhlíkové stopy a zaváděním nových technologií je mnoho z nich v souladu s regulemi ESG.

V této souvislosti je třeba zmínit i nařízení nového prezidenta USA Joe Bidena o návratu Spojených států k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Je to impuls?
Samozřejmě, akcie takzvaně zelených společností výrazně rostly okamžitě po Bidenově zvolení. Zcela jistě jde o krok, ze kterého bude těžit i Evropa, která je se svým programem Green deal o něco dále. Přesto z pohledu atraktivity sektoru jako celku mám už pocit, že se největší část jeho růstu již odehrála. Dále bude třeba hledat v rámci jednotlivých společností ty, které z této politiky budou těžit nejvíce.

Obecně, jak hodnotíte nabídku takzvaných sociálně odpovědných investic? Tedy to, že se buď zaměřuje na bohulibé obory, anebo investuje jenom do takzvaně společensky odpovědných firem.
Osobně nemám takové dělení moc rád. Vždy se najdou období, kdy je atraktivní trochu jiný typ investice. Ale o tom investování není. Investování je o dostatečně dlouhém investičním horizontu a kvalitní diverzifikaci. Myslím si, že omezení jakéhokoli typu do investování prostě nepatří. Jediným omezením by měl být rizikový profil klienta.Autor: Daniel Tácha pro iDNES.cz

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/investovani/investice-financni-trhy-vyvoj-partners-ondrej-konak.A210201_085501_inv_frp